توجه:

شماره تلفن ثبت شده در هنگام خرید، به عنوان کد گارانتی مورد تایید چرم کیهان است و الزامی به ثبت کدگارانتی در این قسمت نمی‌باشد.

لطفا فرم زیر را پر نمایید